TOSHIBA

Vyberte si modelovú radu…

V roku 1961 TOSHIBA predstavila svetu prvú delenú klimatizačnú jednotku – systém, kde sú vnútorné a vonkajšie jednotky spojené iba medeným potrubím. Toshiba sa takto zhostila úlohy inovátora a dodnes je schopná viesť trh a prinášať úžitok ľuďom a životnému prostrediu svojimi ďalekosiahlymi vynálezmi.

Nová kapitola pre TOSHIBA Air Conditioning sa začala v roku 1999, keď počas svojej ďalšej celosvetovej expanzie TOSHIBA vstúpila do spoločného podniku s americkým gigantom Carrier, pôvodným vynálezcom a najväčším výrobcom klimatizácií.